آخرین اخبار : 

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس   0 More »

عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی

نکته اجرایی روز: عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی و ایرادات اجرایی به وجود آمده   0 More »

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد   0 More »

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات   0 More »

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه   0 More »

 

ستون

به نظرتون تا کی میشه رو این ستون حساب کرد؟؟

به نظرتون تا کی میشه رو این ستون حساب کرد؟؟  

انواع مختلف بارهای وارد بر ستون ها

انواع مختلف بارهای وارد بر ستون ها    

ستون هایی که به هیچی بند هستند

ستون هایی که به هیچی بند هستند  

دلیل به وجود آمدن این ایراد؟

دلیل به وجود آمدن این ایراد؟  

ستون های طبقه همکف کجا هستند؟

ستون های طبقه همکف کجا هستند؟    

اتصال دو ستون فولادی به کمک ورق یا پلیت

اتصال دو ستون فولادی به کمک ورق یا پلیت  

حفظ پایداری دیوار توسط شاخک گذاری در دیوار و نصب یونولیت جدا سازی دیوار ها از ستون در زلزله

حفظ پایداری دیوار توسط شاخک گذاری در دیوار و نصب یونولیت جدا سازی دیوار ها از ستون در زلزله