آخرین اخبار : 

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس   0 More »

عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی

نکته اجرایی روز: عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی و ایرادات اجرایی به وجود آمده   0 More »

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد   0 More »

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات   0 More »

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه   0 More »

 

ساختمان

جا نبوده تو دیوار وگرنه مقطع آرماتور بیشتری نیاز داشته

جا نبوده تو دیوار وگرنه مقطع آرماتور بیشتری نیاز داشته      

تیرهای کهکشانی یا سیستم تیرهای اقماری

تیرهای کهکشانی یا سیستم تیرهای اقماری  

اگه گفتین اشکال اجراییش کجاست؟

اگه گفتین اشکال اجراییش کجاست؟  

تصویری از یک ساختمان سبز

تصویری از یک ساختمان سبز

ایرادات اجرایی و طراحی این ساختمان کدامند؟

ایرادات اجرایی و طراحی این ساختمان کدامند؟  

اسکیس فوق العاده از ساختمان های بلند

اسکیس فوق العاده از ساختمان های بلند    

قضاوت با شما! همکاری زوج روسی در متره و برآورد ساختمان

قضاوت با شما! همکاری زوج روسی در متره و برآورد ساختمان