آخرین اخبار : 

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس   0 More »

عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی

نکته اجرایی روز: عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی و ایرادات اجرایی به وجود آمده   0 More »

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد   0 More »

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات   0 More »

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه   0 More »

 

جوشکاری

شرط تغییر ابعاد در ستون های فلزی

شرط تغییر ابعاد در ستون های فلزی  

یه جوشکاری عالی

یه جوشکاری عالی  

تقویت تیر لانه زنبوری در بال؟

تقویت تیر لانه زنبوری در بال؟  

نصب نشیمن تیر با جوشکاری ضعیف

نصب نشیمن تیر با جوشکاری ضعیف    

جوشکاری ساپورت لوله ها به میلگرد سقف

جوشکاری ساپورت لوله ها به میلگرد سقف  

تاثیر سرعت جوشکاری بر کیفیت کار نهایی

تاثیر سرعت جوشکاری بر کیفیت کار نهایی  

اتصالات غیر اصولی در سازه های فولادی

اتصالات غیر اصولی در سازه های فولادی