آخرین اخبار : 

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس   0 More »

عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی

نکته اجرایی روز: عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی و ایرادات اجرایی به وجود آمده   0 More »

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد   0 More »

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات   0 More »

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه   0 More »

 

تصویر

عکس تلفیقی زیبا از مجموعه معماری راهروها

عکس تلفیقی زیبا از مجموعه معماری راهروها  

حس من موقع اضافه کردن لند اسکیپ به پروژه ام

حس من موقع اضافه کردن لند اسکیپ به پروژه ام  

اتصال دو ستون فولادی به کمک ورق یا پلیت

اتصال دو ستون فولادی به کمک ورق یا پلیت  

آرامگاه سلطان سنجر

آرامگاه سلطان سنجر