آخرین اخبار : 

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس   0 More »

عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی

نکته اجرایی روز: عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی و ایرادات اجرایی به وجود آمده   0 More »

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد   0 More »

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات   0 More »

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه   0 More »

 

تخریب

تخریب ستون برای عبور تاسیسات

تخریب ستون برای عبور تاسیسات  

ستون هایی که به هیچی بند هستند

ستون هایی که به هیچی بند هستند  

تخریب همه جانبه سقف!

تخریب همه جانبه سقف!  

تخریب در ارتفاعات بالای در ساختمان – شاید کند ترین نوع تخریب

تخریب در ارتفاعات بالای در ساختمان - شاید کند ترین نوع تخریب