آخرین اخبار : 

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس   0 More »

عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی

نکته اجرایی روز: عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی و ایرادات اجرایی به وجود آمده   0 More »

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد   0 More »

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات   0 More »

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه   0 More »

 

بادبند

بادبند خارج از آکس ستون

بادبند خارج از آکس ستون  

اجرای غلط بادبند های فولادی همگرا

اجرای غلط بادبند های فولادی همگرا    

نحوه جانمایی صحیح اعضای مقاوم در برابر زلزله

نحوه جانمایی صحیح اعضای مقاوم در برابر زلزله    

نقش بادبندها در سازه های فولادی چیست؟

نقش بادبندها در سازه های فولادی چیست؟ ✍️ اعضای فشاری هستند. ✍️ برای مقابله با نیروهای جانبی به کار می روند. ✍️ مانع کج شدن اسکلت ساختمان هستند. ✍️ در زلزله کارایی خود را نشان می دهند.