آخرین اخبار : 

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس   0 More »

عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی

نکته اجرایی روز: عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی و ایرادات اجرایی به وجود آمده   0 More »

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد   0 More »

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات   0 More »

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه   0 More »

 

طنز

لطفا از گفتن این جملات در کارگاه پرهیز کنید!! ???

لطفا از گفتن این جملات در کارگاه پرهیز کنید!! ??? بفرست واسه دوستات اونا هم نگن! راهنمایی: می = مگه!  

آدم حس می کنه یه جای کار می لنگه! ??

آدم حس می کنه یه جای کار می لنگه! ??  

شما که از این کارا نمی کنید؟ ???

شما که از این کارا نمی کنید؟ ???  

وضعیت جالب ترافیکی شهرهای کشورمان

وضعیت جالب ترافیکی شهرهای کشورمان  

باباش خیاط بوده خودش کارگر

باباش خیاط بوده خودش کارگر  

تکیه گاه های موقتی برای نگهداری پله ها!!!

تکیه گاه های موقتی برای نگهداری پله ها!!!  

اوج بدسلیقگی در طراحی های شهری

اوج بدسلیقگی در طراحی های شهری  

خرابکاری در روسازی های بتنی

خرابکاری در روسازی های بتنی  

وقتی تلاش می کنی بهترین راه حل رو انتخاب کنی ولی نمیشه

وقتی تلاش می کنی بهترین راه حل رو انتخاب کنی ولی نمیشه  

ایشون می خوان تنها باشن، مزاحم نشوید

ایشون می خوان تنها باشن، مزاحم نشوید