آخرین اخبار : 

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس   0 More »

عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی

نکته اجرایی روز: عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی و ایرادات اجرایی به وجود آمده   0 More »

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد   0 More »

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات   0 More »

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه   0 More »

 

اسکیس

ایده تیشرت عمرانی

ایده تیشرت عمرانی  

نمونه اسکس فوق العاده دیگر

نمونه اسکس فوق العاده دیگر  

اسکیس فوق العاده از ساختمان های بلند

اسکیس فوق العاده از ساختمان های بلند    

نمونه اسکیس ارسالی

نمونه اسکیس ارسالی      

اسکیس زیبا و هنرمندانه

اسکیس زیبا و هنرمندانه  

اسکیس زیبای ایستگاه اتوبوس

اسکیس زیبای ایستگاه اتوبوس