آخرین اخبار : 

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس   0 More »

عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی

نکته اجرایی روز: عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی و ایرادات اجرایی به وجود آمده   0 More »

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد   0 More »

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات   0 More »

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه   0 More »

 

Monthly Archives: اردیبهشت ۱۳۹۶

یه جوشکاری عالی

یه جوشکاری عالی  

کسانی که برای شهر ها زحمت می کشند

کسانی که برای شهر ها زحمت می کشند  

فرانسه – شهر پاریس

فرانسه - شهر پاریس  

شکل صحیح صفحه بادبند صحیح نیست

شکل صحیح صفحه بادبند صحیح نیست  

ستون هایی که به هیچی بند هستند

ستون هایی که به هیچی بند هستند  

سوم اردیبهشت، روز معمار، گرامی باد

سوم اردیبهشت، روز معمار، گرامی باد  

دلیل به وجود آمدن این ایراد؟

دلیل به وجود آمدن این ایراد؟  

چه دلیل وجود داره که این کار انجام بشه؟

چه دلیل وجود داره که این کار انجام بشه؟  

جوشکاری نامناسب استیفنر در ستون تراز همکف

جوشکاری نامناسب استیفنر در ستون تراز همکف  

حداکثر دهانه یک تیر بتنی

حداکثر دهانه یک تیر بتنی