بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

متره و برآورد چیست و انواع آن کدامند؟

متره و برآورد چیست و انواع آن کدامند؟

تعریف متره :

متره عبارت است ” از محاسبه و اندازه گیری مقادیر مصالح مورد نیاز، برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقادیر مصالح به کار رفته و مصرف شده در یک پروژه اجرا شده ” معمولا این نوع محاسبات و تحلیل ها، در یک سری جدول های خاص انجام میگیرد که جدول های صورت وضعیت ( جدول ریز متره، خلاصه متره، و… ) نامیده میشود.

افرادی که این نوع محاسبات را انجام می دهند، مترور نامیده میشوند. 

انواع متره :
با توجه به این که مصالح با چه واحدی و برای چه نیازی محاسبه میشود، انواع متره مطرح میشود که عبارتند از : 

۱٫ متره بسته.
۲٫ متره باز (تجزیه بها یا آنالیز بها ).

۱٫ متره بسته
در این روش،مقادیر و اوزان مصالح را با توجه به واحد های مورد نیاز، از روی نقشه ها و اسناد پیمان محاسبه و برآورد نموده، و در جدول های مخصوص وارد مینمایند. سپس مقادیر به دست آمده را در قیمت های واحد پایه (معمولاً از فهرست بهای واحد پایه رشته مربوط استخراج میشود ) ضرب نموده تا قیمت هر آیتم به دست آید. از روی جمع جبری قیمت آیتم ها، فیمت خالص پروژه حاصل میشود. اگر به این قیمت، ضرایب مربوطه (ضریب بالا سری، ضریب تجهیز کارگاه، ضریب پلوس یا مینوس، ضریب منطقه ای، ضریب ارتفاع، ضریب طبقات، ضریب سختی کار ) ضرب شود، قیمت کل پروژه به دست می آید.

در اینجا باید مشخص شود که هر عملیات را با چه واحدی باید محاسبه نمود، وقتی واحد مشخص شد، محاسبه مقادیر کار به توان ریاضی، مهندسی و تجربه شخصی مترور بستگی دارد که بتواند به بهترین شکل محاسبات مربوطه را انجام دهد.

در قیمتهای واحد پایه فهارس بها، هزینه تهیه کل مصالح، ماشین آلات نیروی انسانی، بارگیری و حمل مصالح و لوازم ماشین آلات مورد نیاز به هر فاصله (به استثناء موارد مشخص شده در فهرست بهاء تا پای کار و بار اندازی، اتلاف مصالح، تهیه آب، سوخت، تعمیر و استهلاک ماشین آلات برای اجرای صحیح و کامل کارها طبق نقشه و مشخصات آمده است، بنابراین برای محاسبه مقادیر مصالح مصرفی در پروژه به روش متره بسته، باید واحدهای مربوطه مشخص شود که بعضی از آنها به قرار زیر است:

۱٫ کارهایی که به متر مکعب محاسبه میشود. مانند عملیات خاکبرداری، خاکریزی ها، بتن ریزی، سنگ چینی، شفته ریزی، آجر کاری به ضخامت ۳۵ سانتی و بیشتر.

۲٫ کارهایی که به متر مربع محاسبه میشوند، مانند اندود های مختلف داخلی و خارجی، کاشی کاری، عایق کاری، تیرچه بلوک، طاق ضربی، شیشه، آسفالت نما سازی و…

۳٫ کارهایی که با متر طول اندازه گیری و محاسبه میشوند، مانند قرنیز ها، جدول گذاری، انواع لوله کشی ها، نهرکشی، واتر استاپ، درزهای بتن، خط کشی و فلاشینگ ها.

۴٫ کارهایی که با وزن محاسبه می شوند، مانند کلیه عملیات فلزی، آرماتور بندی، سیمان و آبرولندنی.

۵٫ کارهایی که با عدد محاسبه می شوند، مانند کلیه ادوات برقی، لوازم بهداشتی و…
۶٫ کارهایی که با ترکیب دو واحد محاسبه میگردد مانند مترمکعب/کیلومتر برای حمل خاک و نخاله و تن/کیلومتر برای حمل مصالح ( سیمان و شن و مصاح سنگی و آجر و آهن‌آلات ) و… 

۲٫ متره باز (تجزیه بها یا آنالیز بها ) 
برآورد هزینه اجرا و مدت زمان لازم برای اجرای یک پروژه، بدون استفاده از تجزیه‌بها امکان پذیر نیست و هر چه تجزیه‌بهای مورد استفاده از نظر مصالح و نیروی انسانی و ماشین‌آلات مورد نیاز به واقعیت نزدیک‌تر باشد، به همان میزان برآورد اولیه به هزینه اجرایی پروژه نزدیک‌تر خواهد بود. در این روش، کلیه کارها و مقادیر محاسبه شده از روی جداول متره محاسبه و برای هر کار تجزیه بهای مربوطه انجام میگیرد. برای انجام تجزیه هریک از اقلام کار به بخشهای نیروی انسانی، ماشین‌آلات، مصالح، حمل و غیره نیازه به تجربه افراد کارگاهی و آنالیزهای معتبر از منابع و مراجع معتبر می‌باشد. 

تعریف برآورد :
اگر مقادیری که با توجه به واحدهای مورد نیاز در قسمت متره به دست آمده، قیمت‌گذاری گردد (( برآورد ریالی یا برآورد قیمت پروژه )) نامیده میشود.

بنابر این در متره و برآورد، دو هدف اساسی دنبال می شود :

الف) تعیین مقادیر مصالح مصرفی، نیروی انسانی با توجه به نوع تخصص و تعداد آنها و نیروی ماشین آلات با توجه به نوع و تعداد و مدت آنها در طول پروژه

ب) تعیین قیمت ریالی یا ارزی پروژه که معمولا در دو مرحله انجام میشود :

بکی قبل از اجرای پروژه برای تعیین و پیشبینی بودجه اجرای پروژه جهت اجرا، و دومی در مرحله حین اجرای پروژه است که معمولاً در قالب صورت وضعیت مطرح میشود.

مهمترین اسناد و مدارک مورد نیاز به شرح زیر است :
۱٫ یک سری کامل نقشه های اجرایی شامل نقشه های سازه ای، معماری، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات الکتریکی و دتایل های لازم.

۲٫ جدول های صورت وضعیت ( متره، خلاصه متره، مالی ).

۳٫ قیمتهای مصالح،نیروی انسانی، نیروی ماشینی، (فهرست بهاء منضم به پیمان ). 

۴٫ شرایط خصوصی پیمان یا سایر اسناد منضم به پیمان.

انواع برآورد :

۱ ـ برآورد (Estimate)
پیش‌بینی مقادیر کمیتهای طرح مورد نظر، که معمولاً برای هزینه‌های یک طرح، منابع آن و زمان اجرای طرح کاربرد دارد.

۲ ـ برآورد مقادیر (Quantity survey – Bill of quantity estimation)
عبارت است از محاسبه ریز مقادیر کمیتهای اقلام مختلف یک طرح.

۳ ـ برآورد مقدماتی (Preliminary estimation)
برآوردی که متکی بر اندازه‌گیری اجمالی و قیمتهای خیلی کلی واحد کار باشد، مثل برآورد بنای یک پروژه بدون مطالعه عمیق آن که بر اساس نوع بنا و زیربنا و کاربردهای آن بر طبق آمار و ارقام و تجربه پروژه‌های قبلی، محاسبه و پیش‌بینی می‌گردد.

۴ ـ برآورد اولیه (Preliminary estimation)
برآوردی است که پس از پایان مهندسی فرآیند از مهندسی پایه با درجه خطای مثبت، منفی ۱۵ تا ۲۵ درصد قابل انجام است.

۵ ـ برآورد تقریبی (Approximate estimation)
برآوردی است که چون بر اساس اطلاعات مقدماتی می‌باشد دقیق نیست.

۶ ـ برآورد تعیین کننده (Definitive estimation)
برآوردی است که پس از پایان مهندسی پایه با درجه خطای مثبت، منفی ۱۰ تا ۱۵ درصد قابل انجام است. وجه تسمیه تعیین کننده نیز برای اتخاذ تصمیم در توقف یا ادامه کار است.

۷ ـ برآورد تفضیلی (Detailed estimation)
برآوردی است که پس از پایان مرحله مهندسی تفصیلی یا طراحی تفصیلی با استفاده از نقشه‌های اجرایی تهیه می‌شود و با خطای تا ۱۰ درصد می‌تواند مورد قبول واقع شود.

۸ ـ برآورد هزینه (Cost estimating)
یک فرآیند محاسباتی است که با توجه به بررسی‌ها، و اندازه‌گیری‌ها و یا متره‌کردن ( بر مبنای نقشه‌ها و مشخصات ) مقادیر و کمیتهای مختلف طرح به دست آمده و سپس با اعمال قیمت واحد مربوط به آنها، هزینه اجرای طرح محاسبه می‌شود.

۹ ـ برآورد هزینه اجرای کار (Execution cost estimate)
مبلغی است که به عنوان هزینه اجرای موضوع پیمان، به وسیله کارفرما محاسبه و اعلام شده است.

۱۰ ـ برآورد هزینه اجرای عملیات (Estimating of the work execution)
برآوردی است که مطابق روش تعیین شده در شرح خدمات قسمت یا مرحله مربوط و بر اساس قیمتهای روز در تاریخ تسلیم گزارش قسمت یا مرحله مربوط تهیه و به تصویب دستگاه اجرایی رسیده باشد.

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی بهمن ۹۴

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی بهمن ۹۴

 

 

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون نظام مهندسی ۹۴ رشته نظارت

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون نظام مهندسی ۹۴ رشته اجرا

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون نظام مهندسی ۹۴ رشته محاسبات

ادامه مطلب بدون دیدگاه

استخدام های روز شنبه ۸ اسفند ۹۴ – عمران و معماری

استخدام های روز شنبه ۸ اسفند ۹۴ – عمران و معماری

به کارشناس یا کارشناس ارشد عمران خانم جهت دفتر فنی شرکت ساختمانی با ۳ سال سابقه کار در مشهد نیازمندیم. ایمیل: jobholder.employ@gmail.com

آگهی استخدام سرپرست کارگاه به نیروی ماهر جهت سرپرستی کارگاه پروژه های حفاری ژئوتکنیک با مدرک کارشناس زمین شناسی،مهندس معدن، مهندس عمران در تهران نیازمندیم. شماره تماس: ۰۲۱۶۶۹۲۶۷۵۱ ایمیل ارسال رزومه : bkp.employ@gmail.com

شرکت مهندسین مشاور جهت تکمیل کادر نظارت کارگاهی در استان کرمان استخدام می نماید: مهندس عمران: ۱۰ سال سابقه در پروژه های مهندسی آب مهندس مکانیک: ۸ سال سابقه کار جهت کنترل جوش ارسال رزومه به: Tmaharab@gmail.cim تلفن: ۰۹۱۵۱۱۹۳۷۸۶

مهندس معمارباتجارب , برجسته درطراحی منظروتسلط , کامل به نرم افزارهای مرتبط , به‎ همکاری‎ دعوت می گردد
abadgaraneng.com info@ 3 و ۲۲۶۴۷۳۵۲

مهندس عمران , مسلط به فهرست بها , جهت سرپرست کارگاه در , پروژه مجتمع تجاری-اداری , غرب تهران
gmail.com @ygp.estekhdam

کارآموز با حقوق , جهت آزمایشگاه مکانیک خاک ,
۰۹۱۲۶۹۹۳۷۱۹

کارشناس , مسلط به رسیدگی فنی , و برآورد جهت کار در مشاور , با حداقل ۵ سال سابقه , در پروژه های فاضلاب
yahoo.com @Moshaverin_Caspian

مهندس معمار خانم , علاقمند به طراحی ارسال ایمیل:
yahoo.com @ gozinesh.memar

مهندس عمران , مسلط به طراحی سازه , با حداقل ۳ سال سابقه کارمفید
sec@negarandish.ir

مهندس فروش در زمینه , مواد شیمیایی ساختمان , محدوده شهریار نیازمندیم
۱۹ – ۶۵۶۸۳۱۱۸

مهندس عمران , مسلط به طراحی شبکه های , آب وفاضلاب باحداقل۶سال سابقه
cv.att.co@gmail.com

طراح فارغ التحصیل معماری , مسلط به اتوکد ، ۲بعدی و۳بعدی , جهت غرفه های نمایشگاهی
resume@amitiss.com

مهندسین مشاور ژئوتکنیک , مهندس عمران جهت آزمایشگاه , مکانیک خاک باسابقه کار مرتبط
۲۲۹۲۱۶۴۵

مهندس عمران ۱۰سال سابقه , جهت ساخت ویلا درکلاردشت
atibanaajand@gmail.com فکس ۲۲۶۴۴۲۶۳

مهندس معمار خانم , مسلط به نرم افزارهای مربوطه , و ضوابط شهرداری با ۳ سال سابقه
۶۶۰۴۶۴۵۱ – ۶۶۰۱۴۷۹۶

فوق دیپلم معماری یا عمران , حداقل ۳ سال سابقه کار اجرایی , جهت سرپرستی کارگاه
۸۸۶۱۵۳۰۲ – ۸۸۶۰۹۹۱۷

مهندس عمران و معماری , در مهندسین مشاور , ارسال رزومه :
jobs@ariabayat.com

مهندس معمار خانم جهت , کار در دفتر تهران مسلط به , اتوکد و ۳D و سایر نرم افزارها
employ7005@gmail.com

مهندس عمران , آشنا به دفتر فنی مربوط به , پروژه های فاضلاب نیازمندیم
۰۹۱۲۱۳۵۵۲۰۹ و ۸۸۴۷۶۱۶۴

آرشیتکت مجرب ,
archiresume@yahoo.com

کارشناس معماری , آشنا به : , CAD – REVIT
akhirco@gmail.com

مهندس ژئوتکنیک , مسلط به آزمایشگاه خاک , نیازمندیم
۰۹۱۲۲۰۸۹۱۷۳

ادامه مطلب بدون دیدگاه

ساختمان های استثنایی/ ۱- ۳۰St Mary Axe

ساختمان های استثنایی/ ۱-  ۳۰St Mary Axe

از این پس تصمیم داریم تا سازه های استثنایی جهان را در سافت سیویل معرفی کنیم. امروز اولین مورد از این ساختمان ها را با عنوان ۳۰St Mary Axe می شناسیم.

 

مهندس معمار: Norman Foster

موقعیت: لندن – انگلستان

زمان ساخت: ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴

کاربری: برج تجاری – اداری ، آسمانخراش

سیستم ساختمان: پوشش شیشه ای

شرایط دمایی: گرمایی

محیط: شهری

استایل: تکنولوژی های تک

 

وضوح بیشتر: دو بار کلیک بر روی تصاویر

cid_1039458269_foster_swiss_re_V

cid_1107570533_London8690f

cid_1133571845_London_nov2005_104

cid_1160196167_30_St_Mary_Axe_1

cid_1160196221_30_St_Mary_Axe_2

cid_1160196264_30_St_Mary_Axe_3

cid_1160196348_30_St_Mary_Axe_5

cid_1160196400_30_St_Mary_Axe_6

cid_1186352326_img_5345a

cid_1186352741_img_5356a

ادامه مطلب بدون دیدگاه

۲۰ تصویر باور نکردنی از سازه های یخی

۲۰ تصویر باور نکردنی از سازه های یخی

هر ساله در شهر arbinH در شمال چین، فستیوالی از سازه های یخی برگزار می شود. سافت سیویل شما را به دیدن برخی از عکس های زیبا از این جشنواره(سال ۲۰۱۵) دعوت می نماید:

AD-Unbelievable-Creations-From-The-31st-Harbin-International-Ice-And-Snow-Festival-12

AD-Unbelievable-Creations-From-The-31st-Harbin-International-Ice-And-Snow-Festival-13

AD-Unbelievable-Creations-From-The-31st-Harbin-International-Ice-And-Snow-Festival-11

AD-Unbelievable-Creations-From-The-31st-Harbin-International-Ice-And-Snow-Festival-10

9

4

5

6

7

8

3

2

1

AD-Unbelievable-Creations-From-The-31st-Harbin-International-Ice-And-Snow-Festival-15

AD-Unbelievable-Creations-From-The-31st-Harbin-International-Ice-And-Snow-Festival-16

AD-Unbelievable-Creations-From-The-31st-Harbin-International-Ice-And-Snow-Festival-17

AD-Unbelievable-Creations-From-The-31st-Harbin-International-Ice-And-Snow-Festival-18

AD-Unbelievable-Creations-From-The-31st-Harbin-International-Ice-And-Snow-Festival-19

AD-Unbelievable-Creations-From-The-31st-Harbin-International-Ice-And-Snow-Festival-20

AD-Unbelievable-Creations-From-The-31st-Harbin-International-Ice-And-Snow-Festival-21

برای دیدن تصاویر در اندازه واقعی، بر روی آنها کلیک کنید…


ادامه مطلب بدون دیدگاه