بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

دانلود رایگان فایل چک لیست کنترل موارد ایمنی در پروژه های ساختمانی

دانلود رایگان فایل چک لیست کنترل موارد ایمنی در پروژه های ساختمانی

دانلود رایگان فایل چک لیست کنترل موارد ایمنی در پروژه های ساختمانی–  آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “دانلود رایگان فایل چک لیست کنترل موارد ایمنی در پروژه های ساختمانی  است.
این پروژه در قالب pdf بوده و حجمی در حدود ۰٫۵ مگابایت  می باشد.
در این فایل  به موضوع دانلود رایگان فایل چک لیست کنترل موارد ایمنی در پروژه های ساختمانی به طور مفصل پرداخته شده است.
شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.
لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

پروژه مهندسی عمران

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود رایگان چک لیست ریسک گودبرداری

دانلود رایگان چک لیست ریسک گودبرداری

دانلود رایگان چک لیست ریسک گودبرداری–  آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “دانلود رایگان چک لیست ریسک گودبرداری  است.
این پروژه در قالب pdf بوده و حجمی در حدود ۰٫۷ مگابایت  می باشد.
در این فایل  به موضوع دانلود رایگان چک لیست ریسک گودبرداری به طور مفصل پرداخته شده است.
شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.
لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

پروژه مهندسی عمران

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود رایگان فرم اتمام عملیات ساختمانی

دانلود رایگان فرم اتمام عملیات ساختمانی

دانلود رایگان فرم اتمام عملیات ساختمانی  – آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با مشخصات زیر است.
توضیحات مرتبط با فایل:
مهندس ناظر موظف است، پس از اتمام کلیه عملیات ساختمانی و ارائه گزارش مربوط به شهرداری، نسبت به تکمیل، گواهی امضاء و ارائه این برگ اقدام نماید.

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

فرمهای خام موردنیاز متره و برآورد (دانلود فرم ها)

فرمهای خام موردنیاز متره و برآورد (دانلود فرم ها)

فرمهای خام موردنیاز متره و برآورد (دانلود فرم ها) –  آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “فرمهای خام موردنیاز متره و برآورد (دانلود فرم ها)  است.
این پروژه در قالب pdf بوده و حجمی در حدود ۱٫۲ مگابایت  می باشد.
در این فایل  به موضوع فرمهای خام موردنیاز متره و برآورد (دانلود فرم ها) به طور مفصل پرداخته شده است.
شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.
لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

پروژه مهندسی عمران

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

بخشنامه مزد سال ۱۳۹۷(۱) – دستمزد در سال ۱۳۹۷

بخشنامه مزد سال ۱۳۹۷(۱) – دستمزد در سال ۱۳۹۷

بخشنامه مزد سال ۱۳۹۷(۱) – دستمزد در سال ۱۳۹۷–  آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “بخشنامه مزد سال ۱۳۹۷(۱) – دستمزد در سال ۱۳۹۷  است.
این پروژه در قالب pdf بوده و حجمی در حدود ۵٫۳ مگابایت  می باشد.
در این فایل  به موضوع بخشنامه مزد سال ۱۳۹۷(۱) – دستمزد در سال ۱۳۹۷ به طور مفصل پرداخته شده است.
شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.
لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

پروژه مهندسی عمران

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

ضوابط صدور پایانکار ساختمان – دانلود فایل راهنما

ضوابط صدور پایانکار ساختمان – دانلود فایل راهنما

ضوابط صدور پایانکار ساختمان – دانلود فایل راهنما–  آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “ضوابط صدور پایانکار ساختمان – دانلود فایل راهنما  است.
این پروژه در قالب pdf بوده و حجمی در حدود ۰٫۷ مگابایت  می باشد.
در این فایل  به موضوع ضوابط صدور پایانکار ساختمان – دانلود فایل راهنما به طور مفصل پرداخته شده است.
شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.
لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

پروژه مهندسی عمران

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود رایگان فرم قرارداد حقیقی نظارت – قابل ویرایش

دانلود رایگان فرم قرارداد حقیقی نظارت – قابل ویرایش

دانلود رایگان فرم قرارداد حقیقی نظارت – قابل ویرایش–  آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “دانلود رایگان فرم قرارداد حقیقی نظارت – قابل ویرایش  است.

این پروژه در قالب ورد بوده و حجمی در حدود ۰٫۸ مگابایت  می باشد.

در این فایل به موضوع  فرم قرارداد حقیقی نظارت به طور مفصل پرداخته شده است.

شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.

لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه