آموزش نرم افزار SAFE-2016 جلسه ششم (روشهای ویرایش)

آموزش نرم افزار SAFE-2016 جلسه ششم (روشهای ویرایش)

آموزش نرم افزار SAFE-2016 جلسه ششم (روشهای ویرایش)  – آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “ آموزش نرم افزار SAFE-2016 جلسه ششم (روشهای ویرایش)  ” است.

این پروژه در قالب فایل ویدیویی MP4 بوده و حجمی در حدود ۲۲ مگابایت و ۱۰ دقیقه زمان دارد و به زبان فارسی است.

در این فایل به موضوع آموزش نرم افزار SAFE-2016 و روش های ویرایش پلان و موارد ترسیم شده پرداخته شده است.

شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.

لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

سیف 2016

سیف ۲۰۱۶

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود نکات ویژه تحلیل و طراحی سازه ها با ایتبس

دانلود نکات ویژه تحلیل و طراحی سازه ها با ایتبس

دانلود نکات ویژه تحلیل و طراحی سازه ها با ایتبس – آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان ” دانلود نکات ویژه تحلیل و طراحی سازه ها با ایتبس  ” است.

این پروژه در قالب PDF بوده و حجمی در حدود ۴ مگابایت و ۵۹ صفحه دارد و به زبان فارسی می باشد.

در این فایل به موضوع دانلود نکات ویژه تحلیل و طراحی سازه ها با ایتبس پرداخته شده است.

شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.

لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

 

دانلود رایگان فایل کرک یک ساله ایتبس

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

آموزش نرم افزار Etabs 2016 جلسه ۵: دستورات انتخاب

آموزش نرم افزار Etabs 2016 جلسه ۵: دستورات انتخاب

آموزش نرم افزار Etabs 2016 جلسه ۵: دستورات انتخاب – آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان ” آموزش نرم افزار Etabs 2016 جلسه ۵: دستورات انتخاب ” است.

این پروژه در قالب فایل ویدیویی MP4 بوده و حجمی در حدود ۲۶٫۵ مگابایت و ۱۶:۱۶دقیقه زمان دارد و به زبان فارسی است.

در این فایل به موضوع آموزش نرم افزار Etabs 2016 جلسه ۵: دستورات انتخاب، در این نرم افزار پرداخته شده است.

شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.

لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

آموزش ویدیویی ایتبس 2016

آموزش ویدیویی ایتبس ۲۰۱۶

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

آموزش نرم افزار SAP2000 جلسه ۶: مقاطع غیر منشوری

آموزش نرم افزار SAP2000 جلسه ۶: مقاطع غیر منشوری

آموزش نرم افزار SAP2000 جلسه ۶: مقاطع غیر منشوری  – آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان ” آموزش نرم افزار SAP2000 جلسه ۶: مقاطع غیر منشوری ” است.

این پروژه در قالب فایل ویدیویی MP4 بوده و حجمی در حدود ۲۱  مگابایت و ۱۲:۳۴ دقیقه زمان دارد.

در این فایل به موضوع آموزش نرم افزار SAP2000 جلسه ۶: مقاطع غیر منشوری پرداخته شده است.

شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.

لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

آموزش ویدیویی نرم افزار سپ 2000

آموزش ویدیویی نرم افزار سپ ۲۰۰۰

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

آموزش نرم افزار SAFE-2016 جلسه پنجم (ترسیم دستی تاندونها)

آموزش نرم افزار SAFE-2016 جلسه پنجم (ترسیم دستی تاندونها)

آموزش نرم افزار SAFE-2016 جلسه پنجم (ترسیم دستی تاندونها) – آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان ” آموزش نرم افزار SAFE-2016 جلسه پنجم (ترسیم دستی تاندونها)  ” است.

این پروژه در قالب فایل ویدیویی MP4 بوده و حجمی در حدود ۳۶ مگابایت و ۱۹ دقیقه زمان دارد و به زبان فارسی است.

در این فایل به موضوع آموزش نرم افزار SAFE-2016 و  ترسیم دستی تاندون ها پرداخته شده است.

شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.

لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

سیف 2016

سیف ۲۰۱۶

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

آموزش ویدیویی ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ۴ – دستورات ترسیم

آموزش ویدیویی ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ۴ – دستورات ترسیم

آموزش ویدیویی ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ۴ – دستورات ترسیم – آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان ” آموزش ویدیویی ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ۴ – دستورات ترسیم ” است.

این پروژه در قالب فایل ویدیویی MP4 بوده و حجمی در حدود ۴۰ مگابایت و ۲۴:۲۶ دقیقه زمان دارد و به زبان فارسی است.

در این فایل به موضوع آموزش ویدیویی ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ۴ – دستورات ترسیم در این نرم افزار پرداخته شده است.

شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.

لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

آموزش ویدیویی ایتبس 2016

آموزش ویدیویی ایتبس ۲۰۱۶

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

آموزش نرم افزار SAP2000 جلسه ۵: تحلیل پی دلتا

آموزش نرم افزار SAP2000 جلسه ۵: تحلیل پی دلتا

آموزش نرم افزار SAP2000 جلسه ۵: تحلیل پی دلتا – آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان ” آموزش نرم افزار SAP2000 جلسه ۵: تحلیل پی دلتا ” است.

این پروژه در قالب فایل ویدیویی MP4 بوده و حجمی در حدود ۱۷٫۸  مگابایت و ۱۱:۵۵ دقیقه زمان دارد.

در این فایل به موضوع آموزش نرم افزار SAP2000 و انواع روش های انجام تحلیل پی دلتا در نرم افزار و … پرداخته شده است.

شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.

لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

آموزش ویدیویی نرم افزار سپ 2000

آموزش ویدیویی نرم افزار سپ ۲۰۰۰

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه
Page 1 of 2612345...1020...Last »