بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

دانلود رایگان فایل نشریه۲۲۸ آئین نامه جوشکاری ایران

دانلود رایگان فایل نشریه۲۲۸ آئین نامه جوشکاری ایران

 مشخصات این فایل دانلودی که برای استفاده شما مهندسان گرانقدر به صورت مستقیم در سایت سافت سیویل آماده شده است به صورت زیر است

—————————————————————

عنوان فایل:
دانلود رایگان فایل نشریه۲۲۸ آئین نامه جوشکاری ایران

—————————————————————

فرمت فایل:

PDF

—————————————————————

تعداد صفحات

۳۶۰

—————————————————————

صاحب اثر

—————————————————————

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود رایگان فایل دستور العمل بارگذاری و طراحی ساختمان ها و حداقل ضوابط مربوطه

دانلود رایگان فایل دستور العمل بارگذاری و طراحی ساختمان ها و حداقل ضوابط مربوطه

 مشخصات این فایل دانلودی که برای استفاده شما مهندسان گرانقدر به صورت مستقیم در سایت سافت سیویل آماده شده است به صورت زیر است

—————————————————————

عنوان فایل:
دانلود رایگان فایل دستور العمل بارگذاری و طراحی ساختمان ها و حداقل ضوابط مربوطه

—————————————————————

فرمت فایل:

PDF

—————————————————————

تعداد صفحات

۴۳

—————————————————————

صاحب اثر

نظام مهندسی قم

—————————————————————

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود رایگان فایل ضوابط  پارکینگ

دانلود رایگان فایل ضوابط  پارکینگ

 مشخصات این فایل دانلودی که برای استفاده شما مهندسان گرانقدر به صورت مستقیم در سایت سافت سیویل آماده شده است به صورت زیر است

—————————————————————

عنوان فایل:
دانلود رایگان فایل ضوابط  پارکینگ

—————————————————————

فرمت فایل:

PDF

—————————————————————

تعداد صفحات

۲۷

—————————————————————

صاحب اثر

—————————————————————

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود رایگان فایل روش های مختلف ترمیم و مقاوم سازی سازه ها

دانلود رایگان فایل روش های مختلف ترمیم و مقاوم سازی سازه ها

 مشخصات این فایل دانلودی که برای استفاده شما مهندسان گرانقدر به صورت مستقیم در سایت سافت سیویل آماده شده است به صورت زیر است

—————————————————————

عنوان فایل:
دانلود رایگان فایل روش های مختلف ترمیم و مقاوم سازی سازه ها

—————————————————————

فرمت فایل:

PDF

—————————————————————

تعداد صفحات

۳۰

—————————————————————

صاحب اثر

مجتبی اصغری

—————————————————————

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود رایگان فایل طراحی سالن صنعتی سوله

دانلود رایگان فایل طراحی سالن صنعتی سوله

 مشخصات این فایل دانلودی که برای استفاده شما مهندسان گرانقدر به صورت مستقیم در سایت سافت سیویل آماده شده است به صورت زیر است

—————————————————————

عنوان فایل:
دانلود رایگان فایل طراحی سالن صنعتی سوله

—————————————————————

فرمت فایل:

PDF

—————————————————————

تعداد صفحات

۱۰۴

—————————————————————

صاحب اثر

یاسین سبحانی

—————————————————————

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود رایگان فایل سقف کاذب

دانلود رایگان فایل سقف کاذب

 مشخصات این فایل دانلودی که برای استفاده شما مهندسان گرانقدر به صورت مستقیم در سایت سافت سیویل آماده شده است به صورت زیر است

—————————————————————

عنوان فایل:
دانلود رایگان فایل سقف کاذب

—————————————————————

فرمت فایل:

PDF

—————————————————————

تعداد صفحات

۲۷

—————————————————————

صاحب اثر

—————————————————————

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود رایگان فایل آموزش نرم افزار تحلیلی اوپن سیز

دانلود رایگان فایل آموزش نرم افزار تحلیلی

 مشخصات این فایل دانلودی که برای استفاده شما مهندسان گرانقدر به صورت مستقیم در سایت سافت سیویل آماده شده است به صورت زیر است

—————————————————————

عنوان فایل:
دانلود رایگان فایل آموزش نرم افزار تحلیلی opensees

—————————————————————

فرمت فایل:

PDF

—————————————————————

تعداد صفحات

۲۲

—————————————————————

صاحب اثر

سیاوش قناعت پیشه
پارسا جلوخانی

—————————————————————

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه