بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

عملیات شبانه روزی برای اجرای فونداسیون رادیه ۶۰ هزار متری

عملیات شبانه روزی برای اجرای فونداسیون رادیه ۶۰ هزار متری

 عملیات شبانه روزی برای اجرای فونداسیون رادیه 60 هزار متری

عملیات شبانه روزی برای اجرای فونداسیون رادیه ۶۰ هزار متری

 

برای دیدن ادامه تصاویر، ادامه مطلب را ببینید…
برای دیدن تصاویر در اندازه واقعی، بر روی آنها کلیک کنید
(بیشتر…) ادامه مطلب بدون دیدگاه

آرماتوربندی و آماده سازی برای بتن ریزی شالوده سازه یک طبقه

آرماتوربندی و آماده سازی برای بتن ریزی شالوده سازه یک طبقه

 آرماتوربندی و آماده سازی برای بتن ریزی شالوده سازه یک طبقه

آرماتوربندی و آماده سازی برای بتن ریزی شالوده سازه یک طبقه

 

برای دیدن ادامه تصاویر، ادامه مطلب را ببینید…
برای دیدن تصاویر در اندازه واقعی، بر روی آنها کلیک کنید
(بیشتر…) ادامه مطلب بدون دیدگاه

عملیات آرماتوربندی و بتن ریزی فونداسیون با پمپاژ

عملیات آرماتوربندی و بتن ریزی فونداسیون با پمپاژ

 عملیات آرماتوربندی و بتن ریزی فونداسیون با پمپاژ

عملیات آرماتوربندی و بتن ریزی فونداسیون با پمپاژ

 

برای دیدن ادامه تصاویر، ادامه مطلب را ببینید…
برای دیدن تصاویر در اندازه واقعی، بر روی آنها کلیک کنید
(بیشتر…) ادامه مطلب بدون دیدگاه

آرماتوربندی دیوار برشی، ستون و تیر بتنی

آرماتوربندی دیوار برشی، ستون و تیر بتنی

 آرماتوربندی دیوار برشی، ستون و تیر بتنی

آرماتوربندی دیوار برشی، ستون و تیر بتنی

 

برای دیدن ادامه تصاویر، ادامه مطلب را ببینید…
برای دیدن تصاویر در اندازه واقعی، بر روی آنها کلیک کنید
(بیشتر…) ادامه مطلب بدون دیدگاه

ساخت پل فلزی با دهانه ۹۰ متری در سه دهانه

ساخت پل فلزی با دهانه ۹۰ متری در سه دهانه

 ساخت پل فلزی با دهانه 90 متری در سه دهانه

ساخت پل فلزی با دهانه ۹۰ متری در سه دهانه

 

برای دیدن ادامه تصاویر، ادامه مطلب را ببینید…
برای دیدن تصاویر در اندازه واقعی، بر روی آنها کلیک کنید
(بیشتر…) ادامه مطلب بدون دیدگاه

عملیات آرماتوربندی و بتن ریزی فونداسیون

عملیات آرماتوربندی و بتن ریزی فونداسیون

 عملیات آرماتوربندی و بتن ریزی فونداسیون

عملیات آرماتوربندی و بتن ریزی فونداسیون

 

برای دیدن ادامه تصاویر، ادامه مطلب را ببینید…
برای دیدن تصاویر در اندازه واقعی، بر روی آنها کلیک کنید
(بیشتر…) ادامه مطلب بدون دیدگاه