چند نمونه مثال تحلیل با آباکوس خدمت مهندسین گرامی ارائه می گردد. در این فایل ها روند مدلسازی و تحلیل به صورت گام به گام ارائه شده است.

۱- بررسی تمرکز تنش

بند انگشتی, برای دیدن عکس به صورت کامل بر روی آن کلیک نمایید

دانلود از trainbit
http://trainbit.com/files/6852659884/ABAQUS1.rar
دانلود از persiangig
http://mcivil1370.persiangig.com/abaqus/ABAQUS1.rar/download
۲- مراحل طراحی تیر یک سر گیردار

بند انگشتی, برای دیدن عکس به صورت کامل بر روی آن کلیک نمایید

دانلود از persiangig
http://mcivil1370.persiangig.com/abaqus/ABAQUS2.rar/download
دانلود از trainbit
http://trainbit.com/files/0952659884/ABAQUS2.rar
۳- بررسی ارتعاشات یک سیستم لوله

بند انگشتی, برای دیدن عکس به صورت کامل بر روی آن کلیک نمایید

دانلود از persiangig
http://mcivil1370.persiangig.com/abaqus/ABAQUS3.rar/download
دانلود از trainbit
http://trainbit.com/files/1352659884/ABAQUS3.rar
۴- تحلیل خطی کمانش یک صفحه

بند انگشتی, برای دیدن عکس به صورت کامل بر روی آن کلیک نمایید

دانلود از persiangig
http://mcivil1370.persiangig.com/abaqus/ABAQUS4.rar/download
دانلود از trainbit
http://trainbit.com/files/7252659884/ABAQUS4.rar

منبع

 

 

موضوع اول
موضوع اول

اطلاعات فایل

بدون دیدگاه