خرید آنلاین فلش کارت های آزمون های نظام مهندسی 

 

خرید فلش کارت های رشته معماری – نظارت – ۱۷ دوره آزمون نظارت معماری – به تفکیک دوره آزمون ها

تعداد ۴۲۳ فلش کارت        قیمت: ۲۱۱۵۰ تومان          حجم دانلود: ۲۰ مگابایت

———————————————————————————–

خرید فلش کارت های رشته عمران – نظارت – ۱۴ دوره آزمون نظارت عمران – به تفکیک دوره آزمون ها

تعداد ۳۵۳  فلش کارت        قیمت: ۱۷۶۵۰  تومان          حجم دانلود: ۲۲ مگابایت

———————————————————————————–

خرید فلش کارت های رشته عمران و معماری – نظارت – ۳۱ دوره آزمون نظارت عمران و معماری – به تفکیک دوره آزمون ها

تعداد ۷۷۶ فلش کارت        قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان          حجم دانلود: ۲۲ + ۲۰ مگابایت

———————————————————————————–

 

خرید فلش کارت های کتاب قانون مقررات ملی ساختمان … قیمت : ۱ هزار تومان … حجم دانلود: ۱ مگا بایت

———————————————————————————–

خرید سایر فلش کارت های نظام مهندسی (نشریه ۵۵ و …) … قیمت : ۱ هزار تومان … حجم دانلود: ۱ مگا بایت

———————————————————————————–

خرید فلش کارت های کتاب راهنمای قالب بندی … قیمت : رایگان … حجم دانلود: ۱ مگا بایت

———————————————————————————–

خرید فلش کارت های کتاب راهنمای جوش … قیمت : ۱ هزار تومان… حجم دانلود: ۱ مگا بایت

———————————————————————————–

خرید فلش کارت های مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان  … قیمت : رایگان … حجم دانلود: ۱ مگا بایت

———————————————————————————–

خرید فلش کارت های مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان … قیمت : ۱ هزار تومان … حجم دانلود: ۱ مگا بایت

———————————————————————————–

خرید فلش کارت های مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان … قیمت :۱ هزار تومان … حجم دانلود: ۱ مگا بایت

———————————————————————————–

خرید فلش کارت های مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان … قیمت : ۱ هزار تومان … حجم دانلود: ۱ مگا بایت

———————————————————————————–

خرید فلش کارت های مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان … قیمت : رایگان … حجم دانلود: ۰٫۵ مگا بایت

———————————————————————————–

خرید فلش کارت های مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان … قیمت : ۱ هزار تومان … حجم دانلود: ۱ مگا بایت

———————————————————————————–

خرید فلش کارت های مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان … قیمت : ۱۵۰۰ تومان … حجم دانلود: ۱ مگا بایت

———————————————————————————–

خرید فلش کارت های مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان … قیمت : ۱۵۰۰ تومان … حجم دانلود: ۱٫۵ مگا بایت

———————————————————————————–

خرید فلش کارت های مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان … قیمت : ۱ هزار تومان … حجم دانلود: ۱ مگا بایت

———————————————————————————–

خرید فلش کارت های مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان … قیمت : ۱ هزار تومان … حجم دانلود: ۱ مگا بایت

———————————————————————————–

خرید فلش کارت های مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان … قیمت : ۵ هزار تومان … حجم دانلود: ۵٫۵ مگا بایت

———————————————————————————–

خرید فلش کارت های مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان … قیمت :۳ هزار تومان … حجم دانلود: ۳ مگا بایت

———————————————————————————–

خرید فلش کارت های مبحث دهم مقررات ملی ساختمان … قیمت : ۲۵۰۰ تومان … حجم دانلود: ۳ مگا بایت

———————————————————————————–

فایل سوالات طراحی شده مبحث نهم مقررات ملی ساختمان … قیمت :۵۵۰۰  تومان … حجم دانلود: ۶٫۵  مگا بایت

———————————————————————————–

خرید فلش کارت های مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان … قیمت :۴۵۰۰  تومان … حجم دانلود: ۵ مگا بایت

———————————————————————————–

خرید فلش کارت های مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان … قیمت : ۱۵۰۰  تومان … حجم دانلود: ۱٫۵ مگا بایت

———————————————————————————–

خرید فلش کارت های مبحث ششم مقررات ملی ساختمان … قیمت : ۱ هزار تومان … حجم دانلود: ۱ مگا بایت

———————————————————————————–

خرید فلش کارت های مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان … قیمت : ۴ هزار تومان … حجم دانلود: ۳ مگا بایت

———————————————————————————–

خرید فلش کارت های مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان … قیمت : ۳ هزار تومان … حجم دانلود: ۲٫۵ مگا بایت

———————————————————————————–

خرید فلش کارت های مبحث سوم مقررات ملی ساختمان … قیمت : ۲ هزار تومان … حجم دانلود: ۲ مگا بایت

———————————————————————————–

خرید فلش کارت های مبحث دوم مقررات ملی ساختمان … قیمت : ۱ هزار تومان … حجم دانلود: ۱ مگا بایت

———————————————————————————–

 

 

 

اطلاعات فایل

بدون دیدگاه